Agenda1 gir økt samhold i menighetene

Agenda1 gir økt samhold i menighetene

I oktober hadde vi vår tredje samling med Agenda1-undervisning her i Mali. Eli Tveitane, Gjermund Lygre og Svein Høysæter kom fra Norge for å gjennomføre undervisningen. Vi har to «lærefellesskap» her og kjører all undervisning to ganger.

Skrevet av:
Therese Glendrange.

På første samling hadde vi 70 deltakere fra 19 ulike steder. På andre samling var vi 30 deltakere fra åtte menigheter. Agenda1 har hatt den bivirkningen at det blir en større fellesskapsfølelse i menighetene og mellom menighetene. Selv om samarbeidskirken vår er spredd over store avstander, føler de nå et ansvar for hverandre og følger hverandre opp. Og så blir vi alle oppmuntret av å høre historiene om hva som skjer i menighetene:

En menighet forteller at mannsgruppa har begynt bønnemøter hjemme hos de kristne. Det har ført til at en kristen lærer har fått mot til å vitne i sin landsby. Siden mars er det nå blitt 13 nye kristne i den landsbyen. Åtte av dem er døpt og fem venter ennå på dåp.

Tre andre menigheter kunne fortelle om ni nye kristne bare det siste halve året. Fire av dem var med på Agenda1-samlingen og ville bli døpt. Vi prøvde først å forklare at dåp ikke hørte til Agenda1-programmet, men da ble de så fornærmet at vi raskt klarte å få til dåp allikevel. Og det ble en fin samling der vi også fikk feiret at nye blir med.

En menighet har stått på stedet hvil med sine ti medlemmer de siste 20 årene. I mars satte de seg som mål at alle de kristne skulle få med seg en ny person i kirke. Under rapportrunden kunne de trist legge fram: Det målet klarte vi ikke. Siden mars har vi bare fått tre nye personer i kirka. Jeg holdt på å begynne å le høyt. Det er jo et under bare å få med seg tre nye!

En menighet hadde bestemt seg for å starte tre bønnegrupper, men de fungerte så godt at de nå har bønnegrupper på seks ulike steder. De har flyttet tidspunktet fra kvelden til ettermiddag fordi barna også ville være med.

En menighet har de begynt å be fast for syke etter gudstjenesten. Det har ført til at mange kristne møter mer trofast opp på gudstjenesten, og også mange ikke-kristne har begynt å gå på gudstjeneste. Pastoren ble først litt forundret over det store oppmøtet, før han fant ut at de kom for å få med seg forbønnen på slutten av gudstjenesten. Nå har de blitt kjent som de som ber for syke og ikke-kristne kommer også oftere hjem til kristne og ber om forbønn.

En av de som er med på Agenda1 nevnte at de i menigheten hadde som mål å gå på besøk til hverandre. Det hadde forandret hele fellesskapet. – Før møttes vi bare på søndager. Nå kjenner vi hverandre bedre og vet mer om hva den enkelte strever med. Det er et mye sterkere fellesskap.

Agenda1 prøver også å utfordre deltakerne til å vise godhet rundt seg. Ungdommene i en menighet bestemte seg for å vise godhet for lokalsamfunnet ved å lage ferdig leirblokker som brukes under begravelser.(Jeg trodde de skulle brukes til å reparere muren rundt gravplassen, men de brukes altså til å legge over den personen de begraver før de begynner å hive jord på.) Naboer og andre i bydelen har satt stor pris på det, men undret seg også over hvorfor de gjør dette.

I en av menighetene har damene lagt til side en neve ris hver dag. Risen har de med seg på gudstjeneste. Siden mars har de samlet inn (og delt ut) 40 kg ris til ikke-kristne naboer.

Det er så utrolig spennende å bare få være med og se på det som skjer rundt om i menighetene våre.

Hvis du vil laste ned oktober-utgaven av Glendrangeposten, kan du gjøre det her: Glendrangeposten oktober 2018

Hva er Agenda1?
Agenda1 er et nettverk av menigheter og fellesskap som vil hjelpe hverandre til å nå flere mennesker med evangeliet. Hensikten med Agenda 1 er å skape læringsmiljø hvor ledere utrustes med ferdigheter og redskaper til å bygge misjonale menigheter, menigheter som er til for å fullføre Jesu oppdrag om å gjøre mennesker til disipler. Les mer på agenda1.no