Dette skjer i Norkirken igjennom uken

Dette skjer i Norkirken igjennom uken

Mandag

BØNNEMØTER 
Kontaktpersoner: Ole Martin Nebdal – 900 20 64 eller Øyvind Larsen – 918 32 109
Menighetens bønnemøter.
Hver mandag hele året kl. 20.00–21.00

Tirsdag

ÅPEN BARNEHAGE
Alder: Hjemmeværende foreldre med småbarn. I Norkirkens kjeller.
Åpen barnehage i Norkirken på Nedenes er et åpent tilbud for foreldre med barn under skolealder. Vi har åpent hver tirsdag og torsdag kl.09.00-13.30. Her kan barna leke og foreldrene skravle og treffe andre i nærområdet som har barn.
Kontaktperson: Silje Teyssere. (45418334) Egen Facebook-side.

HYGGETREFF
Kontaktperson Reidun Mosvold: 980 36 035
Et tilbud for mennesker som har litt tid til overs på dagtid – spesielt for pensjonister og andre som ikke er på jobb. Alle treff har god mat og lang matpause. NB! Man trenger ikke være pensjonist for å være velkommen på disse hyggetreffene. (Eget program og annonser i avisa)
Oppstart:10.september  

NABO – MIDDAG
En tirsdag i måneden er det middags servering i Norkirken. Bli med på en hyggelig, barnevennlig og enkel middag!
Kontaktperson: Ingvild Simonnes: 97142598
Hver siste tirsdag i måneden
Oppstart: 27.august

KAFÉKLUBBEN
Kontaktperson: Brita Kleggetveit: 958 14 334
En klubb for voksne mennesker med psykisk utviklingshemning og deres venner. Hver tredje tirsdag kl 18.30–20.00
Oppstart: 3.september

TRO OG TANKE
Åpen samling for alle som vil høre mer om kristen tro i 2019. Passer religion og tro i det hele tatt inn i et moderne samfunn? Hvorfor er det så avgjørende å tro på Jesus? Hva om Jesus er den han gav seg ut for å være? Betyr det noe for mitt liv?
Liten undervisningsbolk, med mulighet for samtale etterpå..
Oppstart: 17.september

Onsdag

LILLE-LØRDAG
Alder 4.–7. klasse
Kontaktperson: Hilde Bjønnum: 909 72 860
En klubb med ukentlige samlinger og med ulike aktiviteter som matlaging, hobby, andakt, spill og konkurranser. Hver onsdag kl. 18.00–19.30.
Oppstart: 4.september

Torsdag

ÅPEN BARNEHAGE
Alder: Hjemmeværende foreldre med småbarn. I Norkirkens kjeller.
Åpen barnehage i Norkirken på Nedenes er et åpent tilbud for foreldre med barn under skolealder. Vi har åpent hver tirsdag og torsdag kl.09.00-13.30. Her kan barna leke og foreldrene skravle og treffe andre i nærområdet som har barn.
Kontaktperson: Silje Teyssere. (45418334) Egen Facebook-side.

SAMLIVS – KVELDER
Denne høsten kan dere melde dere på samlivs-kurs! 5 kvelder blir det til sammen. Mer info kommer! Dette er også et tilbud til de som benytter vår ÅPEN BARNEHAGE.

Søndag

SØNDAGSSKOLEN
Alder ca. 3 år til 13 år
Kontaktperson: Ingvild Skovli
Spennende bibelundervisning og trosopplæring for barn. Det legges opp til to grupper. Søndag kl. 11:00–12:00 (Under gudstjenesten) 
Oppstart: 25.august
MISJONSUTVALGET
Legger til rette for større innsats for våre samarbeidspartnere i Mali og Nepal. Misjonskveld (6.oktober), sosiale turer og innsats på gudstjenestene for å «pushe» menigheten til enda større misjonsinnsats og solidaritet med disse. Misjonsutvalget har også enkelte egne arrangement.
Kontaktperson: Marthe Kristensen: 926 65 980

OMSORGSTJENESTE  
Ønsker du en samtale, besøk, barnevakt eller en hjelpende hånd?
Kontaktperson: Inge Flaat: 453 93142

SAMTALE
Ønsker du noen å snakke med, om livet slik det faktisk er – vi har tid og anledning. Send en SMS og spør om en prat til: 45393142 eller 97142598