Dette skjer i Norkirken igjennom uken

Dette skjer i Norkirken igjennom uken

Mandag

BØNNEMØTER 
Kontaktpersoner: Ole Martin Nebdal – 900 20 64 eller Øyvind Larsen – 918 32 109
Menighetens bønnemøter.

Hver mandag hele året kl. 20.00–21.00.

Åpent bønnerom i kjelleren hver mandag fra kl.17.00. Her er det mulighet for forbønn. Inngang nede.

Tirsdag

ÅPEN BARNEHAGE
Alder: Hjemmeværende foreldre med småbarn. I Norkirkens kjeller.
Åpen barnehage i Norkirken på Nedenes er et åpent tilbud for foreldre med barn under skolealder. Vi har åpent hver tirsdag og torsdag kl.09.00-14.00 Her kan barna leke og foreldrene skravle og treffe andre i nærområdet som har barn. Felles matpakkelunsj etter samlingsstund. Vi følger skoleruta. Egen Facebook-side.

HYGGETREFF
Kontaktperson Marthe Kristensen: 926 65 980
Et tilbud for mennesker som har litt tid til overs på dagtid – spesielt for pensjonister og andre som ikke er på jobb. Alle treff har god mat og lang matpause. NB! Man trenger ikke være pensjonist for å være velkommen på disse hyggetreffene. (Eget program og annonser i avisa).

KAFÉKLUBBEN
Kontaktperson: Irene Løvdal – 908 71 324

En klubb for voksne mennesker med psykisk utviklingshemning og deres venner. Hver tredje tirsdag kl 18.30–20.00. Oppstart i august.

Onsdag

LILLE-LØRDAG
Alder 4.–7. klasse
Kontaktperson: Hilde Bjønnum: 909 72 860
En klubb med ukentlige samlinger og med ulike aktiviteter som matlaging, hobby, andakt, spill og konkurranser. Hver onsdag kl. 18.00–19.30.

7-Up
Alder 7. klasse
Kontaktperson: Ole Jakob

7UP er Norkirken Nedenes sitt tilbud for 7. trinn. Vi møtes ca annenhver onsdag og alle kan få komme og være med på kveldene. Det blir en andakt, ulike aktiviteter og konkurranser og noe å spise i løpet av samlingen. Velkommen!

Torsdag

ÅPEN BARNEHAGE
Alder: Hjemmeværende foreldre med småbarn. I Norkirkens kjeller.
Åpen barnehage i Norkirken på Nedenes er et åpent tilbud for foreldre med barn under skolealder. Vi har åpent hver tirsdag og torsdag kl.09.00-14.00 Her kan barna leke og foreldrene skravle og treffe andre i nærområdet som har barn. Felles matpakkelunsj etter samlingsstund. Vi følger skoleruta. Egen Facebook-side.

KVELDSBIBELSKOLE

Gjennomgang av Efeserbrevet i NT. Påmelding til Inge Flaat (453 93 142) Undervisningen er ved teolog Arne Inge Vålandsmyr. Datoer for bibelskolen: 7.9 – 28.9 – 19.10 – 9.11 – 30.11

Søndag

BARNEKIRKE
Alder ca. 3 år til 13 år
Kontaktperson: Heidi Roland
Spennende trosopplæring med opplegg fra Awana. Det legges opp til to grupper. Søndag kl. 11:00–12:00 (Under gudstjenesten) 

MISJONSUTVALGET
Legger til rette for større innsats for våre samarbeidspartnere i Mali og Nepal. Misjonskveld, sosiale turer og innsats på gudstjenestene for å «pushe» menigheten til enda større misjonsinnsats og solidaritet med disse. Misjonsutvalget har også enkelte egne arrangement.
Kontaktperson: Marthe Kristensen: 926 65 980

OMSORGSTJENESTE  
Ønsker du en samtale, besøk, barnevakt eller en hjelpende hånd?
Kontaktperson: Inge Flaat: 453 93142

SAMTALE
Ønsker du noen å snakke med, om livet slik det faktisk er – vi har tid og anledning. Send en SMS og spør om en prat til: 45393142 eller 97142598