Fast givertjeneste til Norkirken

Fast givertjeneste til Norkirken

Norkirken Nedenes er en menighet som baserer sin virksomhet på gaver og givertjeneste.

I 2018 kom det inn ca. 586 000 kroner til Norkirken via den faste givertjenesten. Vi er takknemlige for alle våre trofaste givere. Med tanke på året vi er inne i, ser styret i Norkirken for seg en økning i den faste givertjeneste til 670 000 kroner. Målet er at den faste givertjenesten på sikt skal dekke alle faste utgifter i menigheten. Vi har en stadig eldre bygning, med stor aktivitet og dermed slitasje, og som derfor trenger godt vedlikehold. Vi har flere ansatte, og menigheten vokser.

Norkirken Nedenes er en del av Normisjon (normisjon.no). I tillegg til arbeid i Norge, driver organisasjonen misjon og hjelpearbeid i en rekke land, bl.a. i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Europa. Norkirken Nedenes har Nepal og Mali/Senegal som sine misjonsprosjekter.

Norkirken Nedenes er en egen menighet med full sakramentforvalting. Vi har et helhetlig tilbud til store og små. Det er gudstjeneste 3–4 søndager i måneden. Informasjon om alt som skjer, finner du på nettsiden nedenes.normisjon.no eller på menighetens Facebook-side: facebook.com/NorkirkenNedenes/

Visjon for givertjenesten
Menighetens visjon for givertjenesten er: «Vi vil sikre 100 prosent av driften (lønn til ansatte) ved fast givertjeneste. Kollekter på samlinger gis til misjon og/eller der det spesielle prosjekter/behov.»

Hvordan bli fast giver?
Hvis du ønsker å bli fast giver, er det mulig å bli det ved å etablere fast trekk i din nettbank til konto: 2800.25.02846; Fast givertjeneste Norkirken Nedenes.

Hvis du ønsker at din faste givertjeneste skal bli innrapportert til skattemyndighetene, slik at du kan få fratrekk for skatt, kan dette gjøres ved å kontakte Norkirken og oppgi personnummer. Da vil beløpet bli innrapportert til skattemynighetene. Har du spørsmål om givertjenesten, kan du ta kontakt med Per Gunnar Riber, e-post: pgriber@online.no.

For 1919 gis det skattefradrag for gaver inntil kr 50 000, –.

NB! Det går også an for dagens faste givere å oppdatere sine beløp!