Generalforsamling og ærlige sannheter

Generalforsamling og ærlige sannheter

I slutten av januar var jeg også invitert til å være med på Generalforsamlingen til en av de organisasjonene vi arbeider tettest sammen med her i Mali. MFLM er en misjonsorganisasjon satt sammen av en kamerunsk luthersk kirke og en misjon fra Danmark.

Det er Therese Glendrange som forteller dette og legger til:

– De arbeider blant annet for å styrke den lutherske kirken i Mali, som også er vår samarbeidskirke her. Jeg synes egentlig slike møter er interessante. Man møter nye mennesker, får litt mer innblikk i andres måter å arbeide på, og pausene gir gode muligheter for samtaler. Med på møtet var også lederne for de to kirkene MFLM arbeider med her i Mali, så det var en god blanding av mange språk og kulturer.

På bildet sees delegater på generalforsamlingen fra fire forskjellige land og mange ulike kulturer.

Les mer: Glendrangeposten januar 2017