Givermiddag avlyst/utsatt

Givermiddag avlyst/utsatt

Grunnet den pågående koronasituasjonen i Arendal, har styret besluttet å avlyse Givermiddagen 24. oktober. Vi ønsker å gjennomføre den ved et senere tidspunkt, når de sosiale rammene er mer tilbake til normalen. Dette skulle være en sosial og hyggelig kveld, men også en kveld for å samle inn penger til Norkirken. Så avlysningen er en stor økonomisk utfordring for oss. Norkirken lever av frivillige gaver, og vi er ikke i mål med visjonen vår om dekke faste utgifter med fast givertjeneste. Vi oppfordrer derfor medlemmer og andre som går i Norkirken om å gi. På forhånd tusen takk! Styret er i tenkeboksen om vi får arrangert et alternativ, dette kommer styret tilbake til.