Godt voksne tar imot Jesus

Godt voksne tar imot Jesus

Mye gledelig skjer i Norkirken på Nedenes. Bl.a. i seniorarbeidet der det er størst vekst. Voksne mennesker tar imot Jesus for første gang.

Under årsmøtet i Norkirken som ble holdt 2. mars, ble denne gladmeldingen fortalt til de drøyt 40 medlemmene som var til stede. I menigheten er det også stort fokus på unge familier. God oppslutning om søndagsskolen, men ledersituasjonen er en utfordring.

Årsmøtekvelden startet med matservering, smakfullt tilberedt av Norkirkens utmerkede festkomité. Deretter var det andakt av pastorteamet; Ingvild Simonnes, Randi Vorhaug og Inge Flaat. Hver av dem fortalte om hva det betyr for dem å være en Jesu disippel i hverdagen.

Under forhandlingsmøtet orienterte Per Gunnar Riber om den faste givertjenesten. Menigheten har for tiden 65 faste givere, men det er ønskelig med flere. Fast givertjeneste gir trygghet og forutsigbar inntekt.

Valg
På årsmøtet ble disse valgt som styremedlemmer: William Henningsen, Irene Løvdal, Aage Jenssen og Gunvor Tønnessen. Fra før er disse med i styret: Kåre Kristensen, Per Gunnar Riber, Jorunn Mehammer og Elisabeth Bjerkholt Aamlid. Som varamedlem ble Anne Synnøve L. Storemyr valgt. Kasserer/regnskapsfører: Hilde Bjønnum og Ørnulf Storm, revisorer: Simona Ionela og Trygve Sveen Aamlid. Hovedstyret konstituerer seg på første styremøte, der leder av hovedstyret velges.

Trossamfunn
Den sak det ble brukt mest tid på, var dette med trossamfunn som region Agder kommer til å ha som sak på regionårsmøtet 25. mars. Flere hadde spørsmål til denne saken. Inge Flaat sa at det er ikke noe dramatikk i dette. Det er ikke noe som Norkirken kollektivt melder seg inn i. Det er snakk om individuelt medlemskap, et tilbud til personer som ikke har noen tilknytning til et allerede etablert trossamfunn.

Bilde: F.v. sekretær Elisabeth Bjerkholt Aamlid, dirigent Kåre Kristensen og ettertenksom pastor Inge Flaat.