Hawa som ble tvangsgiftet

Hawa som ble tvangsgiftet

– Siden jeg kom til Mali i 2003, har jeg bedt om at de kristne jentene som vokser opp må få kristne ektefeller, slik at de kan beholde troen sin. Derfor var det hardt å se på at datteren i en kristen familie i kassonkeområdet, ble giftet bort til en muslim for noen år siden.

Dette skriver Therese Glendrange om i siste utgave av Glendrangeposten. Hun fortsetter:

– Vi snakket mye med familien om det valget de hadde tatt.  De mente det ville være vanskelig for dem å si nei, når en familie som de har tett bånd til og som står over dem i sosial status kom og ba om datteren deres. Dessverre har hun ikke fått gå i kirken etter at hun ble gift. Både mannen og svigermoren presser på for å få henne til å be på muslimsk vis. Det har vært en stor sorg for oss å se en jente som har vært så trofast i kirken, plutselig være helt avskåret fra et kristent liv og fellesskap.

BILDETEKST: Å bli gift er ikke en udelt glede. Som regel gråter den unge jenta bittert når hun blir ført ut fra tunet til foreldrene og inn i en ukjent framtid.

Les mer om giftermål i Mali i glendrangeposten-des-2016