Hverdagshelt i Okhaldhunga

Hverdagshelt i Okhaldhunga

Vi har kjent ham i femten år, helt siden datteren ble syk. Vi har skrevet om ham i OT også, men det er noen år siden nå. Den gangen var poenget at han fyller farsrollen på en måte som får oss til å tenke på hvordan Gud er Far, og på Fader Vår.

Skrevet av:
Kristin og Erik Bøhler

Han har to døtre. En er svært alvorlig handikappet etter en hjernebetennelse (japansk encefalitt) for femten år siden, rett etter at hun giftet seg. Etter tradisjonen her er det da mannen og hans familie som har ansvar for henne. Men de tar ikke det ansvaret. Den andre datteren har en kronisk psykose. Begge er rundt tretti år gamle, og ingen av dem kan ta vare på seg selv. Faderen tar ansvar for begge, gir dem et liv med mat, stell og vennskap. Ingen av dem kan gjøre noe for ham til gjengjeld. Han er den eneste i familien med jobb, nederst på rangstigen som vaktmester-hjelp på en skole. Selv er han hindu, men en av døtrene er blitt kristen, og gjennom mange år har han båret henne til gudstjenestene i kirken, fordi hun blir glad for det.

Han kommer neppe i jobb igjen, så hva skal de leve av da? Hvem skal ta seg av døtrene, nå som hans krefter svikter? Han har gjennom lang tid lært oss om Gud vår fars uforbeholdne kjærlighet. Nå lærer han oss at våre bekymringer, som vi noen ganger synes vi har, er små.

BILDETEKST: Nå er han selv innlagt med alvorlig kols. Han er avhengig av ekstra oksygen, og har ikke mulighet til å få det hjemme. Vi håper han kan komme seg såpass at han greier seg uten. Foto: Kristin og Erik Bøhler

Vil du lese mer om livet ved Okhaldhunga Sykehus, se Okhaldhunga Times November 2018

Møt Clare Grimble

Hvis du vil lese enda mer, kan du lese vedlegget «Grimble Grapevine July 2018». Det er nyhetsbrevet fra Clare Grimble, den engelske fysioterapeuten som kommer for å jobbe her i Okhaldhunga i tre år fra januar 2019! Hun var på besøk her i våres, og skriver i brevet sitt om inntrykk fra møtet med sykehuset, og planer hun har for arbeidet her. Dette er en erfaren og dyktig dame som vi vil få mye å gjøre med i tiden framover. Ta en titt, og møt Okhaldhunga gjennom hennes øyne! Se Grimble Grapevine July 2018