Kveldsmøte torsdag

Kveldsmøte torsdag

Klokken 19:00

Vel møtt til kveldsmøte med besøk fra Betel Bjorbekk. Både lovsangs-gruppe og pastor John David Wikstøl (bildet) bidrar. Mye sang, vitnesbyrd og andakt!

Frydesang arrangerer møtet.

Hjertelig vel møtt!