Mali-kveld i Norkirken

Mali-kveld i Norkirken

Misjonsgruppa i Norkirken arrangerte nylig Mali-kveld. Tidligere Mali-misjonær Liv Linjord Simonsen var kveldens taler. Det var sanginnslag ved «Misjonsensemblet» med Per Gunnar Riber som pianist og Aage Jenssen som bassist.

Liv Linjord Simonsen fortalte om utviklingen av misjonsarbeidet fra Santalmisjonen startet opp til dagens situasjon. Antall misjonærer har gått betydelig ned. I dag har Normisjon bare Therese Glendrange fast stasjonert i Mali.

Spesielt nevnte Liv arbeidet blant kassonke-folket. Ordet ble sådd blant disse. Men Satan tok bort ordet. Ordet har vanskelig for å slå rot på grunn av redsel for onde ånder. Tryllemidler er et problem. Ikke alle har våget å brenne disse. Når de møter motgang, faller de fra. Fristelser av ulike slag kan drepe troen, som prostitusjon, utroskap og alkohol.  Dette skaper problemer i de unge menighetene. Noe har falt i god jord, men det er ikke flere troende i dag enn da Liv var der for 20 år siden.

Blant malinke-folket har det vært stor vekst i menighetene. Flere hundre er blitt døpt. Vær med å be om at de kristne malinkeene ikke faller fra. De som virkelig har tatt imot ordet, står fast og bærer fram vitnesbyrdet, sa Liv bl.a.

Hun nevnte også helsehagen i Touba-området, der Karen Ekern har vært leder. Folk har bl.a. lært å dyrke nyttevekster. Helsehagen har gitt en betydelig helsegevinst. Normisjons prosjektet med helsehagen er lagt ned, men en lokal leder har tatt fatt.

Bibelskolen i Bafoulabe har sju studenter, bibeloversettelsen til både kassonkeene og malinkeene er i gang. Kassonke-oversettelsen er ferdig med NT, 20 prosent mangler i GT. Arbeidet med å oversette Bibelen til malinke, er i gang.

Misjonsensemblet deputerte under misjonskvelden.
Misjonsensemblet deputerte under misjonskvelden.

Norkirken Nedenes har som prosjekter menighetsbygging og evangelisering i Mali, Okhaldhunga sykehus og dagsenteret for barn med funksjonshemninger i Katmandu (Kaféklubbens prosjekt). Misjonsgruppas mål for 2016 er på 60 000 kroner. Ved utgangen av oktober er en på god vei til å nå målet. På misjonskvelden kom det inn over 5000 kroner.