Medlemskveld I

Medlemskveld I

Medlemsmøte 1 av 2

Torsdag er det Medlemskveld I. Det er to medlemsmøter i semesteret hvor alle medlemmer inviteres. De som har vært på tidligere møter, behøver ikke komme denne gangen. Vi håper alle medlemmer får med seg disse to møtene i løpet av en 3 års periode. Spesielt nye medlemmer vil ha nytte av disse.

Det handler om hvem og hva Norkirken er, identitet, visjoner, verdier, historie, teologi og informasjon for øvrig. På Medlemskveld II legges det mer opp til samtale og innspill fra medlemmene selv. Den blir dette semesteret 26.november til samme tid/klokkeslett.

Vel møtt – torsdag klokken 19:30!