Misjonsgaver ble til nytt sykehus

Misjonsgaver ble til nytt sykehus

– Takket være gaver fra misjonsfolket i Normisjon, har Okhaldhunga i Nepal fått et nytt og funksjonelt sykehus. Byggeprosjektene har vist hva pengene er blitt brukt til.

Tekst og foto:
Ole-Martin Storemyr

Dette fortalte Åshild Bøhler (bildet øverst) da Misjonsgruppa nylig inviterte til misjonskveld i Norkirken Nedenes. Åshild er svigerdatter til Kristin og Erik Bøhler som i mange år har vært utsendinger fra Normisjon i Okhaldhunga. Åshild og familien var for noen år siden volontører for Normisjon ved dette sykehuset.
Sykehuset i Okhaldhunga ble åpnet i 1962. I 2011 ble de første spadetak/gravemaskintak tatt. Den norske ambassadøren til Nepal la ned grunnsteinen. Da sykehuset ligger i jordskjelvutsatt område, ble mye jordskjelvsikring brukt til bygningene.

Det nye sykehuset
Om det nye sykehuset fortalte Åshild bl.a.: Barneavdelingen har økt fra 4 til 28 senger, varmepumper er installert, drikkevann filtrert. Det er blitt en tuberkuloseavdeling for resistente bakterier. I tillegg er der poliklinikk, apotek og en stor katastrofehall – noe som er viktig i bratte Nepal.

Hovedsykehuset som har tre etasjer, har avdelinger for barsel, gynekologi og fødsel.  Der er to operasjonsavdelinger, sengeavdeling med 28 senger, mødrehjem med 25 senger, sosialkontor, oksygenfabrikk, boliger til ansatte, renseanlegg for spillvann og sorterings- og søppelboder. Det siste er også viktig, da folk i Nepal trenger å lære og sortere søppel. – Misjonspenger fra Norge har bidratt til alt dette, sa Åshild i sin orientering.

Statistikk
I 2017 var det 6000 innlagt på sykehuset, 35 000 fikk poliklinisk behandling. 4563 mottok pasientstøtte. Det var 1248 fødsler. Antall fødsler øker stadig. 34 hus bygd opp etter jordskjelvet i 2015.

Mødrehjemmet
Til mødrehjemmet kommer de som skal føde – mange i god tid før fødselen. Mange har lang vei til sykehuset. De må sette seg i bilen før riene kommer. På grunn av humpete veier kan fødslene skje i bilen hvis de venter til de får rier. Hjemmet er også en viktig sosial arena for de som skal føde. De som kommer dit, får oppleve mye varme og omsorg.

Framtidige planer
Noe av det som gjenstår i byggearbeidet, er å få ferdig en sykepleieskole. En ønsker også å få til praksisplasser i nærheten. I tillegg er det noen småting igjen å gjøre. Fortsatt trenge Okhaldhunga Sykehus misjonsfolkets støtte.

Hjem i 2019
Kristin og Erik Bøhler som har vært ansatt ved sykehuset i mange år, avslutter neste år sin tjeneste og kommer tilbake til Norge julen 2019.  Erik har vært eneste overlege på 90 personer.  Et australsk par skal overta etter Kristin og Erik på sykehuset.

Til slutt sa Åshild Bøhler at gavene som er gitt, er blitt til velsignelse for mange. At mange gir, blir ikke bare til velsignelse for de som mottar, men også for de som gir. – At mange gir, gjør noe med hjertene, sier svigermor.

Kveldens misjonskollekt ga over 9000 kroner – dette fordeles mellom misjonsprosjektene i Nepal og Mali/Senegal.

Giverkonto til Okhaldhunga Sykehus: Kontonummer: 1503.02.13537. Overføringen merkes: «Nytt sykehus i Okhaldhunga. Prosjektnummer: 306 008»

Bildene under: T.v. Lovsangsteam ledet fellessang. I midten Kirsti Lunden Jenssen fortalte fra arbeidet til Liv og Håkon Simonsen. T.h. møteleder Marthe Kristensen.