Ressurser

Velkommen til Norkirkens ressursside!

Podcast

En podcast serie som beriker deg som bibelleser! Med Kurt Hjemdal.

Asbjørn Smeland  og Johannes Vålandsmyr stiller spørsmål som en hverdagslig bibelleser ville ha stilt. Hver episode går igjennom ett kapitell i Bibelen.

Tro og tanke

01. Hvem er Gud?: 01. Hvem er Gud

02. Hvem er jeg?: Hvem er jeg?

03. Hvem er Jesus?: 03. Hvem er Jesus

04. Frelse – hva er det?: 04. Frelse – hva er det

05. Frelst av nåde ved tro: 05. Frelst av nåde ved tro

06. Hvem er Den hellige ånd?: 06. Hvem er Den hellige Ånd

07. Bibelen – Guds ord: 07. Bibelen – Guds ord

08. Det kristne liv: 08. Det kristne liv

09. Fellesskapet – menigheten: 09. Fellesskapet – menigheten

10. Dåpen: 10. Dåpen

11. Nattverden: 11. Nattverden

12. Bønnen: 12. Bønnen

13. Guds og vår tilgivelse: 13. Guds og vår tilgivelse

14. Gammelt og nytt: 14. Gammelt og nytt

15. Misjon: 15. Misjon

16. Jesu gjenkomst: 16. Jesu gjenkomst

17. Spørsmål til samtale: 17. Spørsmål til samtale

 

Studieopplegg for smågrupper

Kommentar til Johannes’ første brev: Kortfattet kommentar til Johannes’ første brev

Samtaleopplegg til Johannes’ første brev: 1. Johannes brev Samtaleopplegg

To smågruppesamlinger om livet med Gud og troens praksis: 2 smågruppesamlinger om livet med Gud og troens praksis

Fire smågruppesamlinger om livet med Gud og troens praksis: 4 smågruppesamlinger om livet med Gud og troens praksis

Gruppeopplegg til Filipperbrevet: Filipperbrevet. Gruppeopplegg

Kommentar til Galaterbrevet: Galaterbrevet – kommentar

Samtaleopplegg til Galaterbrevet: Galaterbrevet. Samtaleopplegg

Kortfattet kommentar til Jakobs brev: Jakobs brev. Kommentar

Jeg, livet og troen: Jeg, livet og troen

Vi tror! Opplegg for smågrupper: VI TROR, opplegg for smågrupper

Troshistorie. Spørsmål: Troshistorie, spørsmål