Slipp av Jesusfilmen i malinkéland

Slipp av Jesusfilmen i malinkéland

– Da jeg kom til landsbyen der de skulle vise Jesusfilmen på malinké for første gang, var det allerede fullt liv. Gjester fra Bamako, nærliggende og ikke fullt så nærliggende kirker, partnermisjoner og ledelsen i Normisjons samarbeidskirke, EELM. Den første kvelden holdt sangen og dansen på til nærmere fem på morgenkvisten.

Det er Therese Glendrange som skriver om dette i siste nummer av «Glendrangeposten». Hun fortsetter:

– Selve seremonien startet neste morgen. Det var satt opp store telt på tunet til misjonen, lydanlegg var leid inn og tre kor var på plass. Ordfører fra tre kommuner, direktrisen for MPN (meg) og presidenten for Normisjon! (Eller egentlig konsulent for misjon og bistand på Internasjonal avdeling på Normisjons hovedkontor.)

– Etter seremonien fulgte en uke med evangelisering. Hver kveld ble Jesusfilmen vist i nye landsbyer. Og mange fikk et nytt eller et første møte med Jesus.

Mer stoff fra Mali finner du på Glendrangeposten des. 2017