Søndag 10.november

Søndag 10.november

Gudstjeneste og søndagsskole

Vel møtt til gudstjeneste og søndagsskole. På søndagene har vi vår storsamling, som passer for både enslige og hele familien.

Denne søndagen tar vi opp kollekt til arbeidet vårt i Mali og Nepal.

Sees!