Søndag 13.november

Søndag 13.november

Barnekirke og annerledes gudstjeneste klokken 11:00

Vel møtt til søndagens samling i Norkirken. Denne søndagen er Normisjon region Agder på besøk. Vi kaller det “Regionens dag”. Da kommer Johannes (bildet) og Ingebjørg Berstad Torp (Regionleder) på besøk. De taler, synger og informerer om Normisjons arbeid på Sørlandet.

Kollekten denne søndagen går til Normisjon region Agder.

I kjeller og på loft er det Barnekirke.

Etter gudstjenesten samles vi til kaffe mm.