Søndag 20.juni og resten av sommeren

Søndag 20.juni og resten av sommeren

Program

Søndag 20.juni blir det gudstjeneste med nattverd. Det nystartede koret/sanggruppa “Frydesang” vil være med for første. Ellers blir det preken ved Inge. Vil noen ha kirkekaffe, må denne medbringes sammen med stol. Så blir det i tilfelle utenfor etter gudstjenesten.

Her er programmet for resten av sommeren, alle samlingene klokken 11:00:

27.juni: Sommergudstjeneste v/ Kenneth Ellefsen. Han er lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole og kommer fra Eydehavn.

4.juli: Sommergudstjeneste v/ Johan J Aurebekk.

11.juli: Sommergudstjeneste v/Kurt Hjemdal.

18.juli: Sommergudstjeneste v/Gerhard Woie og Oddvar Svalastog.

25.juli: Sommergudstjeneste v/Kari Johnsen.

1.august: Sommergudstjeneste v/Inge Flaat

15.august: Gudstjeneste v/Inge Flaat

22.august: Semester-start for alle generasjoner klokken 16:00! Innsettelse av Ole Jakob Pedersen som Ungdomspastor.

Husk: Selv om det ikke er SØNDAGSSKOLE gjennom sommeren, har vi god boltreplass for barn!

Vi ønsker alle sammen en god og velsignet sommer!