Søndag 23.januar

Søndag 23.januar

Tove Rustan Skår besøker oss

Søndag er det gudstjeneste oppe, og søndagsskole med egen inngang i kjelleren. Det blir flott opplegg for barna nede og håper det kommer minst like mange som forrige søndag!

På gudstjenesten får vi besøk av Tove Rustan Skår, som vil undervise om søndagens tekst. Den handler om at Jesus helbreder en krumbøyet kvinne på sabbaten. Her er mye spennende og viktig å få med seg!

Det er ikke servering etter gudstjenesten denne søndagen, men håper å kunne ha mer av det på søndagene som kommer. Faste plasser/stoler og forsvarlig avstand.

Vi sees!