Søndag 3. april

Søndag 3. april

Gudstjeneste og søndagsskole

Søndag skal det blant annet handle om LIVETS BRØD. Det er hva Jesus en gang kaller seg selv. Hva betyr det? Kom og hør!

Det er selvsagt også søndagsskole. Det blir felles start og felles nattverd. Og etter gudstjenesten er det kirkelunsj!

Vi sees!