Søndag 5.september

Søndag 5.september

Gudstjeneste og søndagsskole

Vel møtt til gudstjeneste og søndagsskole søndag klokken 11:00. Det blir separate innganger, søndagsskolen nede og gudstjenesten oppe i hovedetasjen. Vi har ikke FELLES  start i storsalen og heller ikke nattverd denne søndagen. Kirkekaffe og mat etter samlingen er det heller ikke før trinn 4 er gjennomført i gjenåpningen.

MEN; fellesskap skal vi ha denne søndagen med godt opplegg for barna i ulik alder og god gudstjeneste for alle voksne.

NB! Etter gudstjenesten blir det lett tur i nærområdet v/ Ingeborg Lobben Gjennestad

Vel møtt til både små og store!