Stillingsannonse Åpen barnehage

Stillingsannonse Åpen barnehage

Styrer i Åpen barnehage

I Nedenes Åpen barnehage er det ledig 30 % fast stilling fra 10.08.2020
Barnehagen har åpent 5 timer to dager i uka, og tilhører Norkirken Nedenes.

Nedenes Åpen barnehage eies og drives av Norkirken Nedenes, og holder til i underetasjen i bygget. Barnehagen har utvidet kristen verdiforankring. Barnehagetilbudet er for barn 0-6 år, hvor hovedvekten er på de yngste barna. Barnehagen er åpen tirsdager og torsdager fra kl 9.00-14.00. Norkirken tilhører Normisjon, og den som ansettes vil være ansatt av Normisjon region Agder. Ansatte må kunne jobbe i samsvar med Normisjons verdiforankring og barnehagens kristne verdiforankring.

Vi søker en person med godkjent utdannelse som barnehagelærer, og som kan drive det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Arbeidet vil bestå i planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med øvrige personale, noe administrativt arbeid, økonomiansvar og personaloppfølging.

Barnehagen samarbeider tett med Norkirken. Dette innebærer at dersom barnehagen deltar på kirkens arrangement for familier, vil det være naturlig at ansatte er med.
Gode lønns- og arbeidsforhold. Pensjonsordning.

Mer info om barnehagen fins på barnehagens nettsider www.naab.no og på menighetens nettside www.nedenes.normisjon.no.

Er du den som syns det er inspirerende og meningsfullt å jobbe tett på foreldre og de yngste barna?
Er du den som ser det enkelte barn og foreldre, og ser muligheter i arbeidet? Da er du den vi ønsker oss.

Ta gjerne kontakt for mer info:

Ingvild Simmones, ingvildsimonnes@gmail.com tlf 97142598
Inge Flaat flaat@getmail.no tlf 45393142

Søknad sendes Norkirken Nedenes, Påskeveien 2, 4823 Nedenes v/ Ingvild Simonnes.
eller mail: ingvildsimonnes@gmail.com

Søknadsfrist 1. mai