Takker av etter 70 hyggetreff

Takker av etter 70 hyggetreff

Etter sju år som leder for de månedlige hyggetreffene i Norkirken Nedenes, takker nå Kari og Harald Johnsen for seg. I alt har det blitt 70 hyggetreff som de to har hatt ansvar for.

På siste samling før sommerferien vanket det mange takkens ord og gaver til Kari og Harald for den innsats de har gjort, bl.a. fra Kaare Kristensen og Reidun Mosvold. Kari og Harald har skaffet til veie mange dyktige foredragsholdere, sangkrefter og talere. Oppslutningen om samlingene har vært svært gode. På siste samling var over 70 til stede, blant dem flere som ikke hadde vært til stede tidligere.

Andakten som Harald holdt, handlet om tro og tvil. Astri Sandkjær kåserte om «Skriftord på veggen». Sangen ble besørget av Rolf Risdal.

I løpet av de sju årene med hyggetreff har det til sammen vært over 3900 besøkende. Det populære åresalget har brutto gitt mellom 350 000 og 400 000 kroner. En stor del av disse midlene har blitt Norkirkens misjonsprosjekter til del.

Bildene er tilsendt av Reidun Mosvold.