Valg til Okhaldhunga Ting

Valg til Okhaldhunga Ting

Siden mai har det pågått en serie med valg i Nepal. Det siste blir den 6. desember. Det vil innebære en stor omveltning for landet.

Nepal blir en føderal stat, med sju provinser. I hver provins er det mange fylker, hvorav Okhaldhunga er ett. Kommunegrensene endres også, slik at vi i stedet for de tidligere 54 kommunene nå får bare ni storkommuner i Okhaldhunga Fylke. Det betyr at denne sommeren har alle fått ny adresse.

Innenfor disse nye enhetene er det avholdt lokalvalg, som holdes for første gang på 26 år! De folkevalgte i kommunestyrene velger så ut representanter som skal sitte i det koordinerende organet på fylkesplan. Fylkessjefen, som til nå har blitt utnevnt av departementet i Katmandu og fungert som en slags småkonge, blir underlagt lokale, valgte organer. Det ble et brakvalg for kvinner og lavkaster i hele landet! Dette kan vise seg å være viktigere enn noen av de «revolusjonene» landet har vært igjennom tidligere.

Bildet: Hun som representerer kvinner og deres rettigheter i fylkestinget, er ingen ringere enn vår egen: Sakuntala! Hun er vår helt på det nye Tinget. Her utenfor sin sybutikk, der hennes levebrød er å sy klær for andre. Foto: Bendik Grøtte.

Vil du lese mer fra Okhaldhunga, kan du klikke deg inn på Okhaldhunga Times Oktober 2017