Fellesskap på tross av stengt hus

Fellesskap på tross av stengt hus

På grunn av coronaviruset

Informasjon om coronaviruset og menighetens arrangement (oppdatert 13.3):

Pga den pågående situasjonen rundt coronaviruset avlyser Norkirken Nedenes alle sine åpne arrangementer fram til og med 22.3.20. Det betyr at gudstjenester og søndagsskole søndag formiddag og alle andre åpne arrangement neste uke utgår. Det er svært sannsynlig at denne perioden utvides til og med påske.

Alle samlinger i Norkirken er AVLYST. Også bønnemøte på mandag. Men, midt i denne HELSEDUGNADEN, skal vi også ta en BØNNEDUGNAD?

Vi inviterer til felles bønn hver dag kl. 12:00! Om vi er hjemme, på jobb, passer barn eller er i karantene – la oss be! For myndighetene våre, for de syke og utsatte, for alle barn som er redde og for hverandre i menigheten vår!

Vi samles i bønn – klokken 12:00, der vi er.

Vi oppfordrer også alle smågrupper til å være forsiktige med å samles i denne tid. Men vi kan ha god kontakt med hverandre gjennom telefon og nett.

Er det noen som trenger hjelp? Til å gå på butikken eller gjøre andre ting? La oss se litt ekstra etter hverandre i denne tid. Ta gjerne en telefon til Norkirken (45393142) hvis noen av dere skulle trenge en hjelpende hånd!

Det gjøres mange tiltak rundt omkring i samfunnet for å ivareta sårbare mennesker og samfunnsinstitusjoner og begrense smitten av viruset. Det er naturlig at vi som menighet deltar aktivt i denne dugnaden.

Vi må be og arbeide for å være en støttende menighet i situasjonen som nå er.