Årsmøte i Norkirken Nedenes

Årsmøte i Norkirken Nedenes

Rundt 40 av menighetens medlemmer var til stede under Norkirkens årsmøte 01. mars.

Årsmeldinger og rapporter viser at det skjer mye å glede seg over i Norkirken på Nedenes. Viktigst av alt er at mennesker kommer til tro.

Ingvild Simonnes som for tiden er vikar for Ingvild Skovli, orienterte om arbeidet med nye generasjoner. Det er for tiden 37 barn innskrevet i søndagsskolen, noe som er en økning fra året før. Det er behov for flere ledere til søndagsskolen.

Det er startet en smågruppe med unge mødre. Hver tredje tirsdag er det familiesang med middag og etterfølgende sangstund. For sjuende og åttende klasse arrangeres Join. Her samles jevnlig en liten gruppe.

Oppstart av Åpen barnehage
På årsmøtet ble det orientert om oppstart av Åpen Barnehage to dager i uken med støtte fra Arendal kommune. I skrivende stund er det kommet tilbakemelding fra kommunen om at oppstart kan finne sted like etter påske.

Valg
Som nye medlemmer av styret ble valgt: Åshild Valborgland Bøhler, Laila Lauvrak Riber, Dagfinn Røkenes. Kåre Kristensen fortsetter som leder av styret. I tillegg er følgende medlemmer: William Henningsen, Irene Løvdal, Aage Jenssen, Gunvor Tønnessen. Varamedlem er Anne Synnøve Storemyr. Kasserer er Hilde Bjønnum, regnskapsfører Ørnulf Storm, revisorer er Simona Duman og Trygve Sveen Aamlid.  

Foto over: F.v. sekretær Elisabeth Bjerkholt Aamlid, pastor Inge Flaat og dirigent Kåre Kristensen. Foto: O.M. Storemyr