Historien vår

Norkirken har sitt navn fra organisasjonen Normisjon. Denne misjonsorganisasjonen er en fusjon fra år 2000, mellom de gamle organisasjonene Santalmisjonen (Ytremisjon, særlig India) og Indremisjonsselskapet. Disse organisasjonene eide for noen år tilbake mellom 1500 og 2000 bedehus i Norge og har i dag misjonærer/samarbeidspartnere i ti forskjellige land. Fortsatt er det ca. 70 000 mennesker i Norge som er medlemmer av denne organisasjonen.

Ungdomsbevegelsen i Normisjon heter Acta og er aktive blant annet på leirfronten (Eikely i Froland), Soul Children og Skjærgårdsgospel. Normisjon eier videre 15 Folkehøgskoler (som Sørlandet FHS og Risøya FHS), er medeiere i NLA Høgskole, som innbefatter Staffeldts gate og Gimlekollen Mediesenter. Vår nærmeste skole er Bibelskolen i Grimstad, som ligger i Østerhus.

De senere årene har vi sett en utvikling i Normisjon, fra å gå over fra å være foreninger i Den norske kirke, til å bli mer selvstendige menigheter. Dette har vært en naturlig utvikling, både på grunn av kulturendringer i samfunnet og viljen til misjon ute og hjemme.