Barn og unge

Barn og unge

Gjennom vårt barnearbeid ønsker vi å se Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

AWANA – BARNEKIRKE

Alder ca. 2 år til 10 år

Kontaktperson: Heidi Roland

Mobil: 980 318 45

Spennende bibelundervisning og trosopplæring for barn. Det legges opp til to/tre grupper. Søndag kl. 11:00–12:00 (Under gudstjenesten)

LILLE LØRDAG

Alder 4.–7. klasse 

Onsdag 18.00-19.30

Kontaktperson: Hilde Bjønnum

Mobil 909 72 860

Ulike aktiviteter hver gang. Vi kan lage noe, ha leker, konkurranser, bingo, arrangerer Nedenes talenter, eller er ute på tur. Andakt hver gang og avslutter alltid med noe å spise.

7UP

Alder: 7.klasse

7UP er Norkirken Nedenes sitt tilbud for 7. trinn.

Vi møtes ca annenhver onsdag og alle kan få komme og være med på kveldene.

Det blir en andakt, ulike aktiviteter og konkurranser og noe å spise i løpet av samlingen. Velkommen!

27. Sept – Limbo og turnering

11.Okt – Mesternes mester

25. Okt – TBA

8. Nov – TBA

22. Des – TBA

6. Des – Juleavslutning