Om oss

Hva er Norkirken?

Norkirken på Nedenes er en del av Normisjon. Normisjon er en sammenslutning av det som tidligere hette Den norske Santalmisjon og Indremisjonsselskapet. Det er en stor misjonsorganisasjon som i tillegg til å arbeide i Norge, driver misjon og hjelpearbeid i mange land. I tillegg til Norge er Normisjon engasjert i Asia, Sør- Amerika, Afrika og Europa. På Nedenes har vi et spesielt engasjement i Mali og Nepal.

Norkirken på Nedenes er en menighet
I Norge er Normisjon så mangt. Fra små foreninger til store menigheter. Tradisjonelt har Normisjon vært en del av Den norske kirke, men i dag åpner organisasjonen også for kirkemedlemskap i andre lutherske kirker, men danner også sine egne menigheter. Normisjon bygger på Den norske kirkes bekjennelse (evangelisk luthersk). På Nedenes er vi en egen menighet med full sakramentsforvaltning. Det betyr at vi har et helhetlig tilbud til store og små. Vi har gudstjenester 3–4 søndager i måneden. En søndag i måneden har vi fokus på hele familien/alle generasjoner. De består av fellesskapsaktiviteter, forkynnelse og nattverd. Søndagene blir også av og til brukt til konserter og sangkvelder.


Hvem er det et tilbud til i Norkirken?
I utgangspunktet skal det være et tilbud for alle. Det er klubber, kor og foreninger for alle aldersgrupper på barn og ungdomssiden. Det er ansatt egen ungdomsarbeider i 60 % stilling. (ingvildsimonnes@gmail.com).  Leder av pastorteamet er Inge Flaat  (inge.flaat@normisjon.no).
På barne- og ungdomssida har vi et tilbud fra 0–25 år. Vi nevner: Baby og småbarnstrall, familiesang, søndagsskole, Lille-Lørdag, Ungdomsgrupper. Så her er det «tripp-trapp» i trosopplæringen.
På voksensida er det også mange typer tilbud. Det er smågrupper i hjemmene, klubb for psykisk utviklingshemmede, trim, bønnemøter og torsdagssamlinger. Hver torsdag er det også et internasjonalt tilbud. Gratis norsktrening for innvandrere. Ut fra dette arbeidet er det også blitt noen internasjonale gudstjenester og smågrupper. Tidligere sogneprest Gerhard Woie er leder for det internasjonale arbeidet.
På hjemmesida http://nedenes.normisjon.no kan du finne kontaktpersoner og aktivitet. Det finnes også papirutgave av programmet og en Facebook-side.


Går det an å gå der selv om en ikke tror?
Med unntak av medlemssamlinger er alle velkommen på alt i Norkirken! Man må ikke være medlem for å gå der. Man må heller ikke bo på Nedenes eller i nærområdet for å være med, Norkirken gir et tilbud for alle som også bor utenfor nærområdet. Vi vil at Nedenes Normisjon kan være et «åndelig hjem» for alle som føler det naturlig.
Dersom man er usikker på sin egen tro, sliter med tvil eller bare er nysgjerrig er man selvsagt også velkommen til å delta på alt man ønsker. Enkelte semestre arrangeres det Alpha-kurs for alle som vil vite mer om kristen tro.


VELKOMMEN TIL NEDENES NORMISJON!