Om oss

Hva er Norkirken?

Norkirken på Nedenes er en del av Normisjon. Normisjon er en sammenslutning av det som tidligere hette Den norske Santalmisjon og Indremisjonsselskapet. Det er en stor misjonsorganisasjon som i tillegg til å arbeide i Norge, driver misjon og hjelpearbeid i mange land. I tillegg til Norge er Normisjon engasjert i Asia, Sør- Amerika, Afrika og Europa. På Nedenes har vi et spesielt engasjement i Mali og Nepal.

Norkirken på Nedenes er en menighet
I Norge er Normisjon så mangt. Fra små foreninger til store menigheter. Tradisjonelt har Normisjon vært en del av Den norske kirke, men i dag åpner organisasjonen også for medlemskap i andre kirker og vårt eget trossamfunn. Normisjon bygger på den evangeliske lutherske bekjennelse (CA). På Nedenes er vi en egen menighet med full sakramentsforvaltning. Det betyr at vi har et helhetlig tilbud til store og små. Vi har gudstjeneste og Barnekirke nesten hver søndag.


Hvem er det et tilbud til i Norkirken?
I utgangspunktet skal det være et tilbud for alle. Det er klubber, kor og foreninger for alle aldersgrupper på barn og ungdomssiden. Det er ansatt et pastorteam. Leder av pastorteamet er Inge Flaat  (inge.flaat@normisjon.no).
På barne- og ungdomssida har vi et tilbud fra 0–20 år. Vi nevner: Åpen Barnehage, Barnekirke, Lille-Lørdag (onsdager) og Ungdomsgrupper. Så her er det «tripp-trapp» i trosopplæringen.
På voksensida er det også mange typer tilbud. Det er smågrupper i hjemmene, klubb for psykisk utviklingshemmede, trim, bønnemøter, mannskvelder, Hyggetreff for seniorer, Misjonskvelder, Sanggruppe og undervisningskvelder.
På hjemmesida http://nedenes.normisjon.no kan du finne kontaktpersoner og aktivitet. Det finnes også papirutgave av programmet og en Facebook-side.


Går det an å gå der selv om en ikke tror?
Alle velkommen på alt i Norkirken! Man må ikke være medlem for å gå der. Man må heller ikke bo på Nedenes eller i nærområdet for å være med, Norkirken gir et tilbud for alle som også bor utenfor nærområdet. Vi vil at Nedenes Normisjon kan være et «åndelig hjem» for alle som føler det naturlig.
Dersom man er usikker på sin egen tro, sliter med tvil eller bare er nysgjerrig er man selvsagt også velkommen til å delta på alt man ønsker. Enkelte semestre arrangeres det Alpha-kurs for alle som vil vite mer om kristen tro.


VELKOMMEN TIL NEDENES NORMISJON!