Fast givertjeneste til Norkirken

Fast givertjeneste til Norkirken

Norkirken Nedenes er en del av misjonsorganisasjonen Normisjon. Se http://normisjon.no. I tillegg til arbeid i Norge, driver organisasjonen misjons- og hjelpearbeid i Asia, Sør-Amerika, Afrika og Europa. Norkirken Nedenes har Mali og Nepal som sitt misjonsengasjement.

Norkirken Nedenes er en egen menighet med full sakramentforvaltning og dermed et helhetlig tilbud til store og små.

I Norkirken på Nedenes har vi som visjon for givertjenesten: «Sikre 100 prosent av driften ved fast givertjeneste (lønn til ansatte). Kollekter på samlinger gis til misjon og der det er spesielle prosjekter/behov.»

Hvis du ønsker å støtte Norkirken, er det mulig å gjøre det ved å etablere fast trekk i din nettbank til konto 2800.25.02846, merket «Fast givertjeneste, Norkirken Nedenes».

Ønsker du at den faste givertjenesten skal bli innrapportert til skattemyndighetene – slik at du får fratrekk for skatt – kan dette gjøres ved å ta kontakt med Norkirken og oppgi ditt personnummer. Vi vil innrapportere beløpet som er gitt til Norkirken Nedenes.

Har du spørsmål omkring givertjeneste, kan du kontakte Per Gunnar Riber, tlf. 901 45 944/e-post pgriber@online.no