Bibel og språk i Mali

Bibel og språk i Mali

Vi mener at alle folkeslag burde ha tilgang på Bibelen på eget morsmål. For vårt arbeid i Mali og Senegal er det helt grunnleggende å ha Bibelen på lokalspråket. Vi ønsker å fortelle om Jesus og hans kjærlighet til alle folkeslag. Vi vil spre evangeliet, trene disipler og bygge menigheter. Arbeidet med bibeloversettelse gir også gode muligheter for lese- og skriveopplæring. Dette hjelper folk til å bevare språk, tradisjon og kultur for fremtiden.

Derfor har vi et omfattende oversettelsesprosjekt for å få Bibelen på kasonké og malinké. På kasonké er Det nye testamentet ferdig og vil holder nå på med Det gamle testamentet. For malinké startet arbeidet med å oversette Det nye testamentet i 2012.

Det er et langt utholdenhetsarbeid, men vi har tro på at det er et arbeid som kan få store ringvirkninger blant disse to folkegruppene.

Malinkéfolket er en stor folkegruppe som bor i store deler av Vest-Afrika. Kita-Malinké som er den dialekten vi oversetter Det nye testamentet til, teller 488 000 personer.

Kasonkéfolket består av 732 000 mennesker som hovedsaklig bor i Mali og Sengal.

Artikkelen er hentet fra http://www.normisjon.no