Fermate – et sted for samtale

Fermate – et sted for samtale

Fermate sjelesorg senter har flyttet fra Kristiansand til Nedenes.

Senteret ble startet i 2011 og hadde kontor i Kristiansand de første tre årene. Så ble det et par år i Lillesand før de nå har flyttet inn i Søndagsskolen tidligere lokaler i Norkirken på Nedenes.

Senteret eies og drives av Normisjon region Agder og har faglig oppfølging blant annet fra Høgskolen Diakonova i Oslo. Det gjennomføres i dag rundt 70-80 samtaler i året ved senteret og det er 3 sjelesørgere knyttet til Fermate på Sørlandet.  Det er også god tilgang til samlivsterapeut ved senteret.

Fermate er et sted hvor man kan få anledning til å snakke sant om livet og alle utfordringer som møter en. Det er åpent både for individualsamtaler og parsamtaler. Fermate har en egen hjemmeside hvor en kan finne ut mer av hva tilbudet består av.

Skrevet av Inge Flaat