Giverkveld 24.okt – Alternativ til givermiddag er klart.

Giverkveld 24.okt – Alternativ til givermiddag er klart.

Gi på konto 3000.27.51719, husk merk med giverkveld og navn.