Kongen på eselfolen

Kongen på eselfolen

Palmesøndag er søndagen vi hører om Jesus som red inn i Jerusalem sittende på et esel eller eselfole. Dette ble levendegjort i Norkirken denne søndagen. På «eselfolen» satt «Kongen» som ble hilst velkommen av menighetens forsamling.

De «tilreisende» måtte vente en stund før «Kongen» kom. Da han endelig kom, ble han hyllet med viftende palmegreiner.

Gudstjenesten som samlet mange – store og små – ble ledet av de to «ingvilder»; Ingvild Simonnes og Ingvild Skovli. Den førstnevnte holdt dagens preken som hadde israelittenes påskefeiring i Egypt som utgangspunkt.

Etter nattverdfeiringen der mange deltok, var det tid for sosialt fellesskap, noe å bite i, kaffe og te.

Palmesøndagens gudstjeneste var en fin innledning til den viktige høytid vi nå går inn i. Neste gudstjeneste i Norkirken blir 1. påskedag, da vi skal feire den store seiersdagen; «Jesus lever, graven brast.»

2017 Gudstjeneste Palmesøndag (1)2017 Gudstjeneste Palmesøndag (2)2017 Gudstjeneste Palmesøndag (7)