Normisjon Agder trossamfunn er registrert

Normisjon Agder trossamfunn er registrert

Normisjon Agder trossamfunn er nå registrert hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Blant en del mennesker som er tilknyttet Normisjon, har det de siste årene vokst fram et ønske om et eget trossamfunn. Bakgrunnen er at Den norske kirke har utviklet seg i en retning som har ført til at mange har meldt seg ut. Normisjon Agder trossamfunn er opprettet for å gi disse menneskene en kirkerettslig tilhørighet basert på Normisjons verdigrunnlag.

Normisjon region Agder vedtok på sitt årsmøte i april å opprette et trossamfunn, og dette er nå registrert hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Det foreligger altså nå et kirkerettslig alternativ å kunne melde seg inn i for de som har tilknytning til Normisjon og som ikke er innmeldt i noe annet trossamfunn. Trossamfunnet er åpent for folk fra hele landet.

Styret for trossamfunnet har vedtatt at statsstøtten skal gå til å drifte trossamfunnet, mens støtten fra den kommunen der vedkommende medlem bor, går til det Normisjonsfelleskapet som medlemmet selv bestemmer.

På bildet over sees styret for trossamfunnet. F.v. Johannes Vålandsmyr, Gunnar Urstad, Torbjørg Sandal, Kurt Hjemdal og Geir Reinertsen.

Personvern og cookies