Normisjon har fått støtte til bistandsprosjekt i Mali

Normisjon har fått støtte til bistandsprosjekt i Mali

Normisjon har fått støtte fra Digni til å starte opp et bistandsprosjekt sammen med den maliske organisasjonen «Ikke reis over havet» (NPPM = Ne Pars Pas en Mer). I begynnelsen av mai hadde vi en workshop for å snakke om prosjektet og legge planer for de første aktivitetene.

Skrevet av:
Therese Glendrange

Vi var en sammensatt gjeng på 15 personer fra Normisjon i Norge og Mali, de ansatte i prosjektet, representanter for landsbyen, representanter for kirken og styret i NPPM.

Vi hadde satt av litt tid til å snakke om jordbruk. De aller fleste i området lever av det de dyrker, og da er det viktig at de bruker nye metoder og nye sorter slik at det de får, ikke bare er nok, men gir et overskudd som belønning for alt arbeidet de legger ned i dyrkingssesongen. Det som skulle være en kjapp innføring ble til en bibeltime. Han som skulle introdusere temaet begynte med Adam og Eva i hagen og hvordan vi er satt til å dyrke og ta vare på jorda. Gjør vi det på en god måte? Det fascinerer meg hvordan kristne og muslimer kan snakke så åpent om Gud og hans vilje. Mye er jo felles. Hele gruppa var enige i at Gud har skapt jorden og oss. Og han har gitt oss et oppdrag som vi utfører dårlig. (Kan også være et interessant tema for en samtale i norske kirker).

Representantene for NPPM og lokalsamfunnet fikk forhåpentligvis litt mer realistiske oppfatning av hva prosjektet kan bidra med. De ansatte innså et her ligger det mye arbeid foran dem! Makan Diakité er han som tok initiativet til å danne organisasjonen NPPM. Han er i dag leder for prosjektet, og er veldig fornøyd med at vi nå er i gang etter nesten to år med samtaler og planlegging. Det blir virkelig spennende å følge med på videre.

I maiutgaven av Glendrangeposten kan du også lese om strategisamling i Senegal, 17. mai-feiring i Mali og kvinnedag. Se: Glendrangeposten mai 2019