Ny landsstyreleder i Normisjon

Ny landsstyreleder i Normisjon

Hallgeir Solberg ble valgt til ny leder av Normisjons landsstyre under Normisjons generalforsamling fredag. Han etterfølger Tormod Kleiven, som går av etter seks år.

Tekst: Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto: Privat

– Jeg er overveldet og ydmyk over den tilliten som er blitt vist meg, sier Solberg.

Hallgeir Solberg er 63 år og bosatt i Kvål i Melhus kommune. Han var rektor ved Øya videregående skole fram til han gikk av med pensjon i 2017.

– En av utfordringene for Normisjon fremover er å dyrke fram gode fellesskap som gir rom for god og sann forkynnelse i ulike former, som både gir frimodighet gjennom trosfellesskap, men som også har en åpen og inkluderende holdning til de som ikke har trødd ned dørstokkene våre tidligere, sier Solberg.

Han fortalte da han ble innstilt til vervet at hans største inspirasjon for å la seg nominere var muligheten til å være med å elske fram mangfoldet i Normisjonsarbeidet.

Solberg har bakgrunn som kretsleder og i ulikt foreningsarbeid flere steder i landet.

– Jeg vil arbeide for at Normisjon finner måter å øke sitt internasjonale engasjement, sier Solberg. – Skal vi være tro mot vår visjon, er det avgjørende viktig at vi gjør alt vi kan for at dette skal få større plass i vår bevissthet, men også i reell satsing.

Solberg ble valgt med 182 stemmer. Motkandidat Edgar Fredriksen fikk 87 stemmer.

Det nye landsstyret
Av totalt ni kandidater ble tre valgt til fast møtende medlemmer. De nye fast møtende medlemmene er:

Magne Gryvill (57) fra Oslo er økonom og jobber som leder for risikostyring og Internkontroll i Coop Norge. Han er aktiv i Høybråten Normisjon og er med i en gruppe rådgivere for hovedkontorets økonomiavdeling.

Morten Dahle Stærk (37) fra Oslo er teolog og jobber som generalsekretær i Menneskeverd. Han har vært ansatt innsamlingsleder ved Høgskolen i Staffeldtsgate, forlagsleder i Luther forlag og er nå leder i valgkomiteen til Normisjon region Øst.

Magne Supphellen (50) fra Straume er siviløkonom og professor i markedsøkonomi ved NHH, NLA og NTNU. Han var Normisjons representant i styret for Høgskolen i Staffeldtsgate, ledet arbeidet med å etablere Hauge School of Management ved NLA Staffeldtsgate og var faglig leder for skolen 2013-2016.

Det ble også valgt tre varamedlemmer:
Første vara Berit Reinertsen Sandvik (45) fra Erfjord er avdelingsleder for AktiMed AS (bedriftshelsetjeneste). Hun har vært aktiv i Salem i Trondheim og er nå styremedlem i regionstyret i Rogaland.

Andre vara Marie Harbo Øygard (31) bor i Oslo og jobber som internasjonal leder i KRIK (Kristen idrettskontakt). Hun har tidligere jobbet som innsamlingskonsulent i Acta og sitter som styremedlem i Storsalen menighet.

Tredje vara Ingebjørg Stubø (66) fra Gjøvik er førsteamanuensis i KRLE ved Høgskolen i Innlandet. Hun er fritidsforkynner og har hatt et variert engasjement i Normisjon på flere nivåer.

Torstein Eidem Nordal, Ekaterina Aleksandrovna Samara og Trygve Svendsen sitter videre i landsstyret og var ikke på valg i 2018.

Andre saker fra generalforsamlingen finners på http://normisjon.no