Økende oppslutning om gudstjenesten

Økende oppslutning om gudstjenesten

Det siste året har det vært en økende oppslutning om søndagsgudstjenestene i Norkirken. Dette kom fram da Norkirken Nedenes hadde sitt årsmøte 07. mars med rundt 50 deltakere.

Tekst og foto:
Ole-Martin Storemyr.

Årsmeldingen for 2018 forteller at antall nattverdgjester i vårsemesteret hadde et snitt på 50, mens det i høstsemesteret var over 60. Gudstjeneste og søndagsskolen har vært menighetens hovedfokus dette året.
Nytt tiltak i 2018 var Åpen Barnehage med støtte fra Arendal kommune. Arbeidet her har et misjonalt sikte hvor det bygges viktige relasjoner. Kommunen har gitt bevilging for 20 barn med voksent følge.
Hyggetreffet som er én gang i måneden, samlet inn 50 000 kroner til misjonsprosjektene i Mali/Senegal og Nepal. På disse kommer mange «nye» til kirke for første gang.  Søndagsskolen har rundt 40 innmeldte. Av andre aktiviteter i menigheten kan nevnes kaféklubb for voksne utviklingshemmede, norsktrening for nye landsmenn, bønnemøter hver mandag, nabomiddag, misjonsutvalg, konfirmantarbeid og Alpha-kurs.

Dirigentbordet: F.v. sekretær Laila Lauvrak Riber, møtedirigent Kåre Kristensen og pastor Inge Flaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg
Kåre Kristensen ble gjenvalgt som leder av hovedstyret. Nye styremedlemmer ble Gunvor Tønnesen, Torborg Flaat, Heidi Owesen Roland og Trygve Aamlid. Varamedlem ble Kjell Steinar Aase.  Fra før sitter Åshild Valborgland Bøhler, Laila Lauvrak Riber og Dagfinn Røkenes i styret.

Givertjeneste
Under årsmøtet ble det satt fokus på givertjenesten. I fjor kom det inn rundt 586 000 kroner fra de 59 faste giverne. Målet for inneværende år er å øke denne til 670 000 kroner. For å nå dette målet trengs det innsats for flere nye givere, eller at de nåværende øker givertjenesten med 125 kroner.

Dirigentbordet: F.v. sekretær Laila Lauvrak Riber, møtedirigent Kåre Kristensen og pastor Inge Flaat.


Framtidsvyer
Under årsmøtet ble det sagt mye om alt det gledelige som skjer i Norkirken. Men samtidig kom det også fram mange ønsker for tiden framover. Bl.a. ble det sagt at menigheten trenger tilbud for tenåringer, flere samlinger for alle generasjoner, det må gis mer rom for frie vitnesbyrd. Behovet for sang og musikk ble også løftet fram. Det første som en ønsker å satse på, er å få til en forsangergruppe. Styret ble utfordret til å gripe tak i dette. Noe som også ble løftet fram på årsmøtet, var det positive at folk som kommer til menigheten, blir sett. Det ble også påpekt viktigheten av å ha samlinger hvor det læres om den kristne tro.

Blomsteroverrekkelse
På slutten av årsmøtet overrakte Kåre Kristensen blomst til de styremedlemmene som takket for seg. Det var William Henningsen, Anne Synnøve Storemyr og Irene Løvdal. Kristi Lunden Jenssen mottok blomst på vegne av sin mann, Aage, som på den tiden var «sydenfarer».

Blomsterseremonien: F.v. William Henningsen, Anne Synnøve Storemyr, Irene Løvdal og Kåre Kristensen som stod for blomsteroverrekkelsen.

Bildet øverst på siden: Pastorene Ingvild Simonnes og Inge Flaat fortalte om gledelige ting som skjer inne i og utenfor Norkirken på Nedenes