Okhaldhunga Times på svenska

Okhaldhunga Times på svenska

Då var det åter dags för ett OT på svenska. Vi hoppas att detta fungerar fint för er att läsa ändå.

Det är spännande och fascinerande att vara tillbaka i Okhaldhunga igen. Det är nu tredje gången vi är här för att jobba och tyvärr blir det bara för två månaders tid denna gång. Mycket har hänt sedan vi arbetade här senast, 2012. Nya vägar, nästan alla byggnader på Okhaldhunga sjukhus är nya, personalstaben har växt mycket och en hel del ny apparatur har gett nya diagnostiska möjligheter. Så gott som dagligen görs endoskopiska undersökningar av tarm och magsäck och genomlysningsapparaten är till stor nytta vid många ortopediska ingrepp.

Denne sommeren er det igjen Amanda og Lars Even Øvregaard som vikarierer for Kristin og Erik Bøhler i Okhaldhunga.

Les hva de skriver i Okhaldhunga Times Juli 2017