Sommergudstjeneste søndag 30.juni

Sommergudstjeneste søndag 30.juni

Velkommen til sommerens første sommergudstjeneste søndag kl.11.00.

Frydesang deltar under gudstjenesten og Liv Simonsen taler.

Det blir offer til ytremisjonsarbeidet.

Vel møtt!