Søndag 12.mars

Søndag 12.mars

Gudstjeneste og barnekirke klokken 11:00

Vel møtt søndag til fellesskap, forkynnelse og nattverd. Etter gudstjenesten blir det kaffe mm.

Sees søndag!