Sterke og gode inntrykk

Sterke og gode inntrykk

I augustnummeret av Okhaldhunga Times deler «vikarene» familien Øvregaard sterke og gode inntrykk fra livet øst i Guds hage.

Familien Øvregaard har i sommer vært vikar for Kristin og Erik Bøhler. De har brukt sommerferien sin i Okhaldhunga og er nå tilbake i sine jobber i Sverige. Kristin og Erik reiser ut igjen til Okhaldhunga 13. september.

Hva familien Øvregaard opplevde ved sykehuset i juli, kan du lese her: Okhaldhunga Times August 2017