Gerhard Falk Woie fyller 75 år

Gerhard Falk Woie fyller 75 år

Gerhard Falk Woie fyller 75 år

Pensjonert prest Gerhard Falk Woie, Hammerheia 6 B, 4924 Bjorbekk
Etter utdannelsen på Menighetsfakultetet i 1970 var Gerhard Falk Woie et år feltprest på Evjemoen. Han har vært sogneprest i Sømna (1971-1981) og Gjerstad og Vegårshei (1981-1993). I Øyestad var han sogneprest og et par år seniorprest i perioden 1993 til 2008. Som pensjonist er han frivillig medarbeider i Den norske kirke, og er samtidig med i pastorteamet i Norkirken på Nedenes. Der har han ansvaret for å integrere innvandrere i menigheten. Som yrkesaktiv tok han kurs i familierådgivning for prester, pastoralklinisk kurs og arbeidsveiledning.
Familierådgivning og sjelesorg har han engasjert seg mye i, også de senere år. Økumenisk arbeid har vært viktig for ham, og i mange år var han leder av fellesmøtene i Øyestad. (NTB)

Fra Norkirken Nedenes: Vi gratulerer!