Hyggetreff 14.mars

Hyggetreff 14.mars

Klokken 11:30

Tema: Bevar ditt hjerte ved Torstein Gundersen

Sang av: Thom Eilert Thorstensen og Stein Torgersen

God mat og godt fellesskap. Utlodning.

Vel møtt!