Kjempespennende kveld torsdag

Kjempespennende kveld torsdag

Trevor Downham kommer

Torsdag klokken 19:00 kommer Trevor Downham (bildet) til Norkirken. Det blir en flott oppfølging av “Vår kveld” forrige torsdag.

Trevor vil fortelle om sin menighet i Sør-Afrika (Norwegian Settlers Church), men vil også ha et foredrag om All-generasjons menigheten. Den menigheten vi satser på å ha her på Nedenes.

Trevor snakker engelsk, men vi vil ha oversettelse til norsk.

Kaffe mm.