Ledig stilling som styrer i Nedenes åpen barnehage

Ledig stilling som styrer i Nedenes åpen barnehage

Styrer i Åpen barnehage

I Nedenes Åpen barnehage er det ledig 30 % fast stilling fra 17.08.2020
Barnehagen har åpent 5 timer to dager i uka, og tilhører Norkirken Nedenes.

Nedenes Åpen barnehage eies og drives av Norkirken Nedenes, og holder til i underetasjen i bygget. Barnehagen har utvidet kristen verdiforankring. Barnehagetilbudet er for barn 0-6 år, hvor hovedvekten er på de yngste barna. Barnehagen er åpen tirsdager og torsdager fra kl 9.00-14.00. Norkirken tilhører Normisjon, og den som ansettes vil være ansatt av Normisjon region Agder. Ansatte må kunne jobbe i samsvar med Normisjons verdiforankring og barnehagens kristne verdiforankring.

Vi søker en person med godkjent utdannelse som barnehagelærer, og som kan drive det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Arbeidet vil bestå i planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med øvrige personale, noe administrativt arbeid, økonomiansvar og personaloppfølging.

Barnehagen samarbeider tett med Norkirken. Dersom barnehagen deltar på kirkens arrangement for familier, vil det derfor være naturlig at ansatte er med.
Gode lønns- og arbeidsforhold. Pensjonsordning.
Mer info om barnehagen fins på barnehagens nettsider www.naab.no og facebook/com.nedenesaapenbarnehage og på menighetens nettside www.nedenes.normisjon.no.
Er du den som syns det er inspirerende og meningsfullt å jobbe tett på foreldre og de yngste barna?
Er du den som ser det enkelte barn og foreldre, og ser muligheter i arbeidet? Da er du den vi ønsker oss.

Ta gjerne kontakt for mer info:
Ingvild Simmones, ingvildsimonnes@gmail.com tlf 97142598
Inge Flaat flaat@getmail.no tlf 45393142
Søknad med referanser sendes til

Norkirken Nedenes, Postboks 57, 4854 Nedenes v/ Ingvild Simonnes.
eller mail: ingvildsimonnes@gmail.com
Søknadsfrist: 9.juni

Trykk på linken for stillingsbeskrivelse:

Stillingsbeskrivelse for styrer_Ped.leder i NÅB