Medlemskvelder

Medlemskvelder

Nå blir det to medlemskvelder pr. semester

Norkirken startet i 2019 med “VÅR kveld” i januar. Der samlet vi 80-100 aktive deltagere i menigheten (ikke bare medlemmer) til en Visjonsrik kveld om menighetens framtid. Mange deltok med å dele erfaringer og opplevelser fra det å komme inn i Norkirken. Dette fortsetter vi med i januar/februar 2020.

Årsmøtet 2019 ble på grunn av VÅR kveld, kortet ned noe – til å i hovedsak behandle årsmøtesaker. Dette fortsetter vi også med!

Derfor trenger vi et sted der vi også kan bruke en del tid på saker/spørsmål/undervisning som nye eller gamle medlemmer av denne menigheten. Noen av våre nye medlemmer har aldri hørt om Normisjon før, mens enkelte av “traverne”, kjenner historien godt. På medlemskveldene kan det godt være vi møtes med svært ulik historisk ballast, men vi skal også erfare at vi er søsken.

Vi kjører derfor nå MEDLEMSKVELD 1 og MEDLEMSKVELD 2 hvert semester. Så har vi et mål og ønske om, at innen tre år – har alle medlemmene vært på MEDLEMSKVELD 1 og MEDLEMSKVELD 2. Én gang! Dette semesteret er datoene; 29.oktober og 19.november kl. 19:00. Kan vi ikke stille nå, er det nye muligheter til våren…og høsten igjen. Til og med på andre ukedager og klokkeslett.

Mer informasjon kommer. Men vi kan kort orientere om at Medlemskveld 1, kommer til å inneholde både historie, teologi/verdier og om Norkirken i en ny tid. Medlemskveld 2 handler mer om oss som medlemmer, våre muligheter og valg, sunne og usunne forventninger til hverandre og hva vi sammen faktisk er: Kirken!