Minneord

Minneord

Ole-Martin Storemyr

Ole Martin Martin Storemyr døde uventet fra oss 20. juli, 71 år gammel. Med ham har Normisjon mistet en samvittighetsfull og dyktig medarbeider. Også som pensjonist bidro han aktivt, både regionalt og ikke minst i Norkirken Nedenes.
Ole Martin var født i Skien, oppvokst i Kragerø og etter å ha fullført Bibelseminaret på Indremisjonsselskapets Bibelskole i Oslo 1972, begynte han som distriktsarbeider på Ringerike i Buskerud krets av Indremisjonen. Etter hvert ble han mer knyttet til kretskontoret i Drammen med forskjellige oppgaver, forkynner i kretsen, redaksjonssekretær av kretsbladet og også konstituert som kretssekretær i perioder. Fra og med 1987 var han kretssekretær i Arendal krets. I Normisjons tjeneste ble han fram til han gikk av med pensjon 01.01.15. Ole Martin var en allsidig medarbeider, og etter etableringen av Normisjon i 2001 var han både områdeleder og redaktør i regionbladet.
Vi som var heldige å få ha Ole Martin Storemyr som medarbeider, opplevde ham som en venn og kollega som alltid hadde en positiv innstilling til tjenesten og oppgavene han ble stilt ovenfor. Han var alltid velvillig, snill og god å samarbeide med, trygg i sin tro og frimodig i sin forkynnelse. Det viste seg tidlig at han hadde en god penn, og han var alltid villig når artikler og referater skulle skrives. Han trivdes med å ha ansvar for krets- og regionblad, på Nedenes også for hjemmesider på nett, bilder og reportasjer.
Ole Martin var gift med Anne Synnøve, som gjennom hele tjenesten var hans beste medvandrer og støttespiller. Sammen har de to barn, Erling og Gunn-Marit. Og det er Ole Martins nærmeste familie som mest av alle kjenner sorgen og savnet. Men også vi som fikk være Ole Martins venner og medarbeidere, kjenner sorgen ved hans bortgang. Ole Martin besøkte som forkynner mange mindre steder, noe bedehusfolket satte pris på.
Fra Normisjon og Norkirken Nedenes vil vi takke for helhjertet engasjement og lang og trofast tjeneste, og vi lyser fred over Ole Martins Storemyrs gode minne.