Palmesøndag og påsken i Norkirken

Palmesøndag og påsken i Norkirken

3 gudstjenester

Palmesøndag klokken 11:00: Gudstjeneste og barnekirke. Nattverd. Kaffe og mat etter gudstjenesten.

Skjærtorsdag kl. 20:00: Stille kveldsmesse med tekstlesing, sang, allment Skriftemål og nattverd.

2.Påskedag kl. 11:00: Gudstjeneste med nattverd.

NB! Legg merke til at klokkeslettene er endret, i papir-program står det feil klokkeslett.