Søndag – 1.pinsedag

Søndag – 1.pinsedag

Gudstjeneste i Norkirken

Søndag – første pinsedag, er det gudstjeneste i Norkirken. Det er ikke søndagsskole eller barn-opplegg, men god plass til barna på huset. Husk at på loftet er det lydanlegg!

Kurt Hjemdal vil preke over pinsedagens tekst, det er forbønnstjeneste og nattverd. Anne Hove Sunnarvik er dagens pianist.

Etter gudstjenesten er det kaffe og noko godt attåt. Altså ikke vanlig kirkelunsj denne gangen.

Vi sees!