Søndag 12.juni

Søndag 12.juni

Gudstjeneste

Vel møtt til gudstjeneste søndag! Det blir lunsj etter gudstjenesten og ALLE – både små og store er hjertelig til stede.

Selv om det ikke er søndagsskole, er det god tumleplass for de minste og mulig å følge med for de mellomste 🙂

Vi sees!